မူလပဏ္ဏာသဋီကာပါဌ်(ပထမတွဲ)

မူလပဏ္ဏာသဋီကာပါဌ်(ပထမတွဲ)
အရှင်ဓမ္မပါလမဟာထေရ်

365

Liked Times: 365