မူလပဏ္ဏာသဋီကာပါဌ်(ဒုတိယတွဲ)

မူလပဏ္ဏာသဋီကာပါဌ်(ဒုတိယတွဲ)
အရှင်ဓမ္မပါလမဟာထေရ်

144

Liked Times: 144