သံယုတ္တနိကာယဋ္ဌကထာ(ဒုတိယောဘာဂေါ)

သံယုတ္တနိကာယဋ္ဌကထာ(ဒုတိယောဘာဂေါ)
-

129

Liked Times: 129