ခုဒ္ဒသိက္ခာမေဒိနီနှင့် မူလသိက္ခာမေဒိနီ(၂-စောင်တွဲ)

ခုဒ္ဒသိက္ခာမေဒိနီနှင့် မူလသိက္ခာမေဒိနီ(၂-စောင်တွဲ)
မေဒိနီဆရာတော်ဘုရားကြီး

670

Liked Times: 670