ပရိတ္တပါဠိတော် ပရိတ္တဋီကာပါဌ် ပရိတ္တဋီကာနိဿယ (၃-ကျမ်းတွဲ)

ပရိတ္တပါဠိတော် ပရိတ္တဋီကာပါဌ် ပရိတ္တဋီကာနိဿယ (၃-ကျမ်းတွဲ)
အရှင်တေဇောဒီမထေရ်

916

Liked Times: 916