ပါရာယနဝတ္ထု

ပါရာယနဝတ္ထု
ရှင်မဟာသီလဝံသ

1989

Liked Times: 1989