အဘိဓမ္မာဝတာရာဘိနဝဋီကာနိဿယသစ်(ဒုတိယတွဲ)

အဘိဓမ္မာဝတာရာဘိနဝဋီကာနိဿယသစ်(ဒုတိယတွဲ)
အရှင်စက္ကပါလ

1028

Liked Times: 1028