အဘိဓမ္မာဝတာရာဘိနဝဋီကာနိဿယသစ်(ဒုတိယတွဲ)

အဘိဓမ္မာဝတာရာဘိနဝဋီကာနိဿယသစ်(ဒုတိယတွဲ)
အရှင်စက္ကပါလ

1113

Liked Times: 1113