ပရမတ္ထသံခိပ်လက်စွဲ

ပရမတ္ထသံခိပ်လက်စွဲ
လယ်တီဆရာတော်

1972

Liked Times: 1972