ပစ္စယ ဥဒ္ဒေသ-နိဒ္ဒေသပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်နှင့် ၂၄ ပစ္စည်း အဓိပ္ပါယ်အကျဉ်း

ပစ္စယ ဥဒ္ဒေသ-နိဒ္ဒေသပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်နှင့် ၂၄ ပစ္စည်း အဓိပ္ပါယ်အကျဉ်း
ဗုဒ္ဓသာသနာအဖွဲ့

84517

Liked Times: 84517