မာတိကာ + ဓာတုကထာလက်ဆောင်

မာတိကာ + ဓာတုကထာလက်ဆောင်
အရှင်တိလောကာဘိဝံသ (အင်းစိန်)

750

Liked Times: 750