ယမကကုဉ္စိကာ(ပထမတွဲ)

ယမကကုဉ္စိကာ(ပထမတွဲ)
အရှင်ဝိမလဗုဒ္ဓိ

816

Liked Times: 816