သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင် ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၅)

သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင်  ၂၀၁၇ခုနှစ်  ဇန်နဝါရီလ  အတွဲ (၂၂)  အမှတ် (၅)
သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

1040

Liked Times: 1040