သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင် ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇူလိုင်လ အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၁၁)

သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင်  ၂၀၁၇ခုနှစ်  ဇူလိုင်လ  အတွဲ (၂၂)  အမှတ် (၁၁)
သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

1030

Liked Times: 1030