သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင် ၂၀၁၇ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၆)

သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင်  ၂၀၁၇ခုနှစ်  ဖေဖော်ဝါရီလ  အတွဲ (၂၂)  အမှတ် (၆)
သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

1077

Liked Times: 1077