သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင် ၂၀၁၇ခုနှစ် သြဂုတ်လ အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၁၂)

သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင်  ၂၀၁၇ခုနှစ်  သြဂုတ်လ  အတွဲ (၂၂)  အမှတ် (၁၂)
သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

1154

Liked Times: 1154