မဏိသာရမဉ္ဇူသာဋီကာ (ပဌမောဘာဂေါ)

မဏိသာရမဉ္ဇူသာဋီကာ  (ပဌမောဘာဂေါ)
အရိယဝံသ

578

Liked Times: 578