ဝိသုဒ္ဓိမဂ်မဟာဋီကာပါဌ် (ဒုတိယအုပ်)

ဝိသုဒ္ဓိမဂ်မဟာဋီကာပါဌ်  (ဒုတိယအုပ်)
မဟာဓမ္မပါလထေရ်

1191

Liked Times: 1191