ဝိပဿနာဆိုင်ရာစာအုပ်များ

နိဗ္ဗာန်လမ်းလေးရှင်းစေချင်
နိဗ္ဗာန်လမ်းလေးရှင်းစေချင်
ပါရမီဘတ်စာ
ပါရမီဘတ်စာ
ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်မြင်အလုပ်ပေးဝိပဿနာတရားစဉ် ဒုလ္လဘဒေသနာ (ဒုတိယတွဲ)
ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်မြင်အလုပ်ပေးဝိပဿနာတရားစဉ် ဒုလ္လဘဒေသနာ (ဒုတိယတွဲ)
ဝိသာခါတရားတော်
ဝိသာခါတရားတော်
ဝိပဿနာအမြင်ပြ
ဝိပဿနာအမြင်ပြ
ပါရမီရှင်တို့၏အတွေ့ထူးအသိထူးကျင့်စဉ်လမ်း
ပါရမီရှင်တို့၏အတွေ့ထူးအသိထူးကျင့်စဉ်လမ်း
နာဂလှိုဏ်ဂူအဓိဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်နှင့်လယ်တီဝိပဿနာအမှတ် (၄)
နာဂလှိုဏ်ဂူအဓိဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်နှင့်လယ်တီဝိပဿနာအမှတ် (၄)
နာဂလှိုဏ်ဂူအဓိဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်နှင့်လယ်တီဝိပဿနာအမှတ် (၃)
နာဂလှိုဏ်ဂူအဓိဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်နှင့်လယ်တီဝိပဿနာအမှတ် (၃)
နာဂလှိုဏ်ဂူအဓိဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်နှင့်လယ်တီဝိပဿနာအမှတ် (၂)
နာဂလှိုဏ်ဂူအဓိဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်နှင့်လယ်တီဝိပဿနာအမှတ် (၂)
နာဂလှိုဏ်ဂူအဓိဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်နှင့်လယ်တီဝိပဿနာ
နာဂလှိုဏ်ဂူအဓိဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်နှင့်လယ်တီဝိပဿနာ
ဒွတ္တိံသာလောကီဒီပနီ
ဒွတ္တိံသာလောကီဒီပနီ
အနုဿတိဒီပနီကျမ်း
အနုဿတိဒီပနီကျမ်း
ဝိပဿနာလမ်းအလင်းကျမ်း
ဝိပဿနာလမ်းအလင်းကျမ်း
ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်မြင်အလုပ်ပေးဝိပဿနာတရားစဉ်ဒုလ္လဘဒေသနာ (ပထမတွဲ)
ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်မြင်အလုပ်ပေးဝိပဿနာတရားစဉ်ဒုလ္လဘဒေသနာ (ပထမတွဲ)
သမုဒ္ဒရာ ၆- ပါးဝိပဿနာတရားတော်
သမုဒ္ဒရာ ၆- ပါးဝိပဿနာတရားတော်

Page 33 of 40