ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဋီကာ(ဒု)

ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဋီကာ(ဒု)
သာသနာရေးဦးစီးဌာန


2424

Liked Times: 2424
ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဋီကာ(ပ)
ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဋီကာ(ပ)
သာသနာရေးဦးစီးဌာန