ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဋီကာ(ပ)

ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဋီကာ(ပ)
သာသနာရေးဦးစီးဌာန


2725

Liked Times: 2725
ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဋီကာ(ဒု)
ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဋီကာ(ဒု)
သာသနာရေးဦးစီးဌာန