ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဋီကာ(ပ)

ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဋီကာ(ပ)
သာသနာရေးဦးစီးဌာန


2416

Liked Times: 2416
ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဋီကာ(ဒု)
ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဋီကာ(ဒု)
သာသနာရေးဦးစီးဌာန