မနလဉ္ဇမဟာထေရုပ္ပတ္တိကထာကျမ်းနှင့် ကမ္မဋ္ဌာန်း ၂ စောင်တွဲ

မနလဉ္ဇမဟာထေရုပ္ပတ္တိကထာကျမ်းနှင့် ကမ္မဋ္ဌာန်း ၂ စောင်တွဲ
ဦးဇဝန (မန်လည်ဆရာတော်)


1977

Liked Times: 1977