စတုရာရက္ခဘာဝနာ

စတုရာရက္ခဘာဝနာ
အရှင်ကေလာသ

1931

Liked Times: 1931