စတုရာရက္ခဘာဝနာ

စတုရာရက္ခဘာဝနာ
အရှင်ကေလာသ

1190

Liked Times: 1190