ဓာတုမနသီကာရဖြတ်ထုံးကျမ်း

ဓာတုမနသီကာရဖြတ်ထုံးကျမ်း
ဘဒ္ဒန္တဇယန္တာဘိသီရိ သဒ္ဓမ္မဝံသ

602

Liked Times: 602