အရိယဓမ္မဝိဇ္ဇာသမထယာနိကဝိပဿနာကျင့်စဉ်

အရိယဓမ္မဝိဇ္ဇာသမထယာနိကဝိပဿနာကျင့်စဉ်
အရှင်အရိယဓမ္မသိဒ္ဓိ

4167

Liked Times: 4167