သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင် ၂၀၁၆ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ အတွဲ ၂၁ အမှတ် ၆

သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင် ၂၀၁၆ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ အတွဲ ၂၁  အမှတ် ၆
သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

964

Liked Times: 964