သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင် မတ်လ အတွဲ ၂၁၊ အမှတ် ၇

သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင်  မတ်လ  အတွဲ ၂၁၊ အမှတ် ၇
သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

992

Liked Times: 992