ဝိသုဒ္ဓါရုံရှင်ကျင့်ဝတ်အဖွင့်

ဝိသုဒ္ဓါရုံရှင်ကျင့်ဝတ်အဖွင့်
အရှင်မာနိတသီရိ

720

Liked Times: 720