ပိဋကအနှစ်ချုပ်အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် (ဧကကနိပါတ်မှ ပဉ္စကနိပါတ်ထိ)

ပိဋကအနှစ်ချုပ်အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် (ဧကကနိပါတ်မှ ပဉ္စကနိပါတ်ထိ)
ဦးမောင်မောင်လေး (ဓမ္မာစရိယ)

1353

Liked Times: 1353