ဒုလ္လဘ ပပ္ပဗဇ္ဇိတ ဝတ္တဒီပကကျင့်ဝတ်အကျဉ်းမြန်မာပြန်

ဒုလ္လဘ ပပ္ပဗဇ္ဇိတ ဝတ္တဒီပကကျင့်ဝတ်အကျဉ်းမြန်မာပြန်
သီရိဆရာတော်ဘုရား

3242

Liked Times: 3242