ဒုလ္လဘ ပပ္ပဗဇ္ဇိတ ဝတ္တဒီပကကျင့်ဝတ်အကျဉ်းမြန်မာပြန်

ဒုလ္လဘ ပပ္ပဗဇ္ဇိတ ဝတ္တဒီပကကျင့်ဝတ်အကျဉ်းမြန်မာပြန်
သီရိဆရာတော်ဘုရား

2950

Liked Times: 2950