အဘိဓမ္မတ္ထသရူပကဒီပကကျမ်း (ဒုတိယတွဲ) ရူပသရူပဒီပကကဏ္ဍနှင့် ရူပဝီထိပကာသနီကျမ်း

အဘိဓမ္မတ္ထသရူပကဒီပကကျမ်း (ဒုတိယတွဲ)  ရူပသရူပဒီပကကဏ္ဍနှင့် ရူပဝီထိပကာသနီကျမ်း
ဒုတိယမြို့ပြင်ကြီးဆရာ တော်ဘုရားကြီး

1448

Liked Times: 1448