"စေတီတော်တည်ထားခြင်းဆိုင်ရာ နဝမဟာမင်္ဂလာ ကမ္မအခမ်းအနားများ (Auspicious Ceremonies of Nine Stages in Construction of Pagoda)"

"စေတီတော်တည်ထားခြင်းဆိုင်ရာ နဝမဟာမင်္ဂလာ  ကမ္မအခမ်းအနားများ (Auspicious Ceremonies of  Nine Stages in Construction of Pagoda)"
သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

3962

Liked Times: 3962