သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အတွဲ (၂၃) ၊ အမှတ် (၁)

သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင်   ၂၀၁၇ ခုနှစ်   စက်တင်ဘာလ အတွဲ (၂၃) ၊ အမှတ် (၁)
သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

1111

Liked Times: 1111