သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင် ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇွန်လ အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၁၀)

သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင်  ၂၀၁၇ခုနှစ်  ဇွန်လ  အတွဲ (၂၂)  အမှတ် (၁၀)
သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

1134

Liked Times: 1134