သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင် ၂၀၁၇ခုနှစ် မတ်လ အတွဲ (၂၂) အမှတ် (၇)

သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင်  ၂၀၁၇ခုနှစ်  မတ်လ  အတွဲ (၂၂)  အမှတ် (၇)
သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

1126

Liked Times: 1126