ဗုဒ္ဓဝါဒ အမေးအဖြေတစ်ထောင် အမှတ် (၃)

ဗုဒ္ဓဝါဒ အမေးအဖြေတစ်ထောင် အမှတ် (၃)
မင်းစန္ဒ

42

Liked Times: 42