ဗုဒ္ဓဘာသာ-အထွေထွေစာအုပ်များ

ကင်္ခါဝိတရဏီအဋ္ဌကထာ
ကင်္ခါဝိတရဏီအဋ္ဌကထာ
ပရဟိတစာတမ်း(သူတပါးအကျိုး)
ပရဟိတစာတမ်း(သူတပါးအကျိုး)
ငြိမ်းချမ်းသောဘဝကိုရှာဖွေခြင်း
ငြိမ်းချမ်းသောဘဝကိုရှာဖွေခြင်း
ဝဇိရူပမဗျာ ကရဏကျမ်းနှင့် ၃-စောင်တွဲ
ဝဇိရူပမဗျာ ကရဏကျမ်းနှင့် ၃-စောင်တွဲ
သာသနဝဍ္ဎီနယပကာသနီကျမ်း
သာသနဝဍ္ဎီနယပကာသနီကျမ်း
မေတ္တာနှင့်သစ္စာအဖွင့်
မေတ္တာနှင့်သစ္စာအဖွင့်
မြတ်ဗုဒ္ဓလက်ထက်ပါရမီရှင်အမျိုးသမီးများ
မြတ်ဗုဒ္ဓလက်ထက်ပါရမီရှင်အမျိုးသမီးများ
တန်ခိုးထက်မြက်သည့်ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ပုတီးစိပ်နည်း
တန်ခိုးထက်မြက်သည့်ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ပုတီးစိပ်နည်း
တိပိဋက=နိကာယဥပဋ္ဌာကသသနာပြုအဖွဲ့ စတုတ္ထသုံးနှစ်ခရီး
တိပိဋက=နိကာယဥပဋ္ဌာကသသနာပြုအဖွဲ့ စတုတ္ထသုံးနှစ်ခရီး
မင်းကွန်းတိပိဋက=နိကာယသာသနာပြုအဖွဲ့ တတိယသုံးနှစ်ခရီး
မင်းကွန်းတိပိဋက=နိကာယသာသနာပြုအဖွဲ့ တတိယသုံးနှစ်ခရီး
မင်းကွန်းတိပိဋက=နိကာယသာသနာပြုအဖွဲ့ ဒုတိယသုံးနှစ်ခရီး
မင်းကွန်းတိပိဋက=နိကာယသာသနာပြုအဖွဲ့ ဒုတိယသုံးနှစ်ခရီး
မင်းကွန်းတိပိဋက=နိကာယသာသနာပြုအဖွဲ့ ပထမသုံးနှစ်ခရီး
မင်းကွန်းတိပိဋက=နိကာယသာသနာပြုအဖွဲ့ ပထမသုံးနှစ်ခရီး
မင်္ဂလာအမြုတေ
မင်္ဂလာအမြုတေ
ဗုဒ္ဓဝါဒဓမ္မအမြုတေ
ဗုဒ္ဓဝါဒဓမ္မအမြုတေ
မဏိကုဏ္ဍလဝတ္ထု
မဏိကုဏ္ဍလဝတ္ထု

Page 8 of 38