ဘုရားသမိုင်းဆိုင်ရာစာအုပ်များ

ရွှေတိဂုံ ကျပ်သိန်း(၃၂၀)ကျော်ရွှေသင်္ကန်းပူဇော်ရေးအစီရင်ခံစာ
ရွှေတိဂုံ ကျပ်သိန်း(၃၂၀)ကျော်ရွှေသင်္ကန်းပူဇော်ရေးအစီရင်ခံစာ
ရွှေကျီးနားနှင့်သိမ်တော်ကြီးဘုရားသမိုင်း
ရွှေကျီးနားနှင့်သိမ်တော်ကြီးဘုရားသမိုင်း
မြန်မာနိုင်ငံတခွင်ဘုရားသမိုင်းပေါင်းချုပ်
မြန်မာနိုင်ငံတခွင်ဘုရားသမိုင်းပေါင်းချုပ်
ဟင်္သာတသမိုင်းနှင့်ဘုရားသမိုင်းကျမ်း
ဟင်္သာတသမိုင်းနှင့်ဘုရားသမိုင်းကျမ်း
ပင်းတယနယ်မြေနှင့်ရွှေဥမင်ဘုရားသမိုင်း
ပင်းတယနယ်မြေနှင့်ရွှေဥမင်ဘုရားသမိုင်း
မြန်မာတို့၏ရွှေနိုင်ငံ
မြန်မာတို့၏ရွှေနိုင်ငံ
သီဟိုဠ်ရှင်ဘုရားသမိုင်းကျမ်း
သီဟိုဠ်ရှင်ဘုရားသမိုင်းကျမ်း
စစ်ကိုင်းမြို့ရာဇမဏိစူဠာ ကောင်းမှုတော်စေတီ
စစ်ကိုင်းမြို့ရာဇမဏိစူဠာ ကောင်းမှုတော်စေတီ
အကျွတ်အလွတ်ဘုရားသမိုင်း
အကျွတ်အလွတ်ဘုရားသမိုင်း
မြတ်ပေါင်းမဉ္ဇူဘုရားသမိုင်း
မြတ်ပေါင်းမဉ္ဇူဘုရားသမိုင်း
တောင်ကတုံးဘုရားသမိုင်း
တောင်ကတုံးဘုရားသမိုင်း
ငါးထပ်ကြီးဘုရားသမိုင်း
ငါးထပ်ကြီးဘုရားသမိုင်း
မိုးဗြဲမွေတော်ဓာတ်စစ်ဘုရားသမိုင်း
မိုးဗြဲမွေတော်ဓာတ်စစ်ဘုရားသမိုင်း
ရှင်ပင်ဘုန်းမြင့်နှင့်ရှင်ပင်ဘုန်းပွင့်နှစ်ဆူနှင့်ကျောင်းဆေးရေးသမိုင်း
ရှင်ပင်ဘုန်းမြင့်နှင့်ရှင်ပင်ဘုန်းပွင့်နှစ်ဆူနှင့်ကျောင်းဆေးရေးသမိုင်း
ကျိုက်ပေါလောမှဲ့ရှင်တော်ဘုရားသမိုင်း
ကျိုက်ပေါလောမှဲ့ရှင်တော်ဘုရားသမိုင်း

Page 3 of 5