ဝိနိစ္ဆယဆိုင်ရာစာအုပ်များ

တိပေဋကဝိနိစ္ဆယကျမ်း(ပဌမတွဲ) (၁၉၂၇)
တိပေဋကဝိနိစ္ဆယကျမ်း(ပဌမတွဲ) (၁၉၂၇)
သီမာဝိနိစ္ဆယကျမ်းနှင့် ဥပသမ္ပဒကမ္မဝါစာနိသျသစ်  (၁၁-စောင်တွဲ)
သီမာဝိနိစ္ဆယကျမ်းနှင့် ဥပသမ္ပဒကမ္မဝါစာနိသျသစ် (၁၁-စောင်တွဲ)
နွားတည်းအနုဝါဒဝိနိစ္ဆယနှင့် သံဃဘေဒမှုဝိနိစ္ဆယ (၂) စောင်တွဲကျမ်း
နွားတည်းအနုဝါဒဝိနိစ္ဆယနှင့် သံဃဘေဒမှုဝိနိစ္ဆယ (၂) စောင်တွဲကျမ်း
အန္တောသီမဋ္ဌဝိနိစ္ဆယစာတမ်း(အသစ်ပြန်လည်ရေးသား)
အန္တောသီမဋ္ဌဝိနိစ္ဆယစာတမ်း(အသစ်ပြန်လည်ရေးသား)
လူသေလူဖြစ်ဝိနိစ္ဆယစစ်တမ်းနှင့်ကောက်နှုတ်ချက်များ
လူသေလူဖြစ်ဝိနိစ္ဆယစစ်တမ်းနှင့်ကောက်နှုတ်ချက်များ
သီလဝိနိစ္ဆယပေါင်းချုပ်
သီလဝိနိစ္ဆယပေါင်းချုပ်
ဂါမသီမာဒိဝိနိစ္ဆယ
ဂါမသီမာဒိဝိနိစ္ဆယ
သိမ်နုတ်၊ သိမ်သမုတ်အတွက် အထူးစီစဉ်ရေးသားအပ် သောသီမာဝိနိစ္ဆယာဒိကျမ်း
သိမ်နုတ်၊ သိမ်သမုတ်အတွက် အထူးစီစဉ်ရေးသားအပ် သောသီမာဝိနိစ္ဆယာဒိကျမ်း
ကထိနဝိနိစ္ဆယကျမ်း
ကထိနဝိနိစ္ဆယကျမ်း
ကလဟဝိနိစ္ဆယ
ကလဟဝိနိစ္ဆယ
ဥပသမ္ပဒ ကမ္မဝါစာ ဝိနိစ္ဆယ
ဥပသမ္ပဒ ကမ္မဝါစာ ဝိနိစ္ဆယ
ဆရာတော်ကြီးပေါင်းစုံနှင့် ဝိနိစ္ဆယျပေါင်းချုပ်
ဆရာတော်ကြီးပေါင်းစုံနှင့် ဝိနိစ္ဆယျပေါင်းချုပ်
ပရိဝါသမာနတ္တာဒိဝိနိစ္ဆယကျမ်း
ပရိဝါသမာနတ္တာဒိဝိနိစ္ဆယကျမ်း
ဓုတင်္ဂဝိနိစ္ဆယ (ခေါ်) ဓူတင်အဆုံးအဖြတ်ကျမ်း
ဓုတင်္ဂဝိနိစ္ဆယ (ခေါ်) ဓူတင်အဆုံးအဖြတ်ကျမ်း
ညောင်ရမ်းဝိနိစ္ဆယပေါင်းချုပ်ကျမ်း(ပဌမအုပ်)
ညောင်ရမ်းဝိနိစ္ဆယပေါင်းချုပ်ကျမ်း(ပဌမအုပ်)

Page 2 of 3