ဝိပဿနာဆိုင်ရာစာအုပ်များ

ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော် (ဒုတိယတွဲ)
ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော် (ဒုတိယတွဲ)
ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော် (ပထမတွဲ)
ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော် (ပထမတွဲ)
ကမ္မဋ္ဌာန်းခွင်ယနေ့ဝင်စို့
ကမ္မဋ္ဌာန်းခွင်ယနေ့ဝင်စို့
သောတာပန်စခမ်း၊ အသောကအမှတ်-၂
သောတာပန်စခမ်း၊ အသောကအမှတ်-၂
ခန္ဓာရှုမြင်တရားခွင်
ခန္ဓာရှုမြင်တရားခွင်
ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာကြီးများ၏ဝိပဿနာရှုနည်းများပေါင်းချုပ် (ဒုတိယအုပ်)
ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာကြီးများ၏ဝိပဿနာရှုနည်းများပေါင်းချုပ် (ဒုတိယအုပ်)
ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာကြီးများ၏ဝိပဿနာရှုနည်းများပေါင်းချုပ် (ပထမအုပ်)
ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာကြီးများ၏ဝိပဿနာရှုနည်းများပေါင်းချုပ် (ပထမအုပ်)
အလုပ်ပေးဝိပဿနာတရားစဉ် (တတိယတွဲ)
အလုပ်ပေးဝိပဿနာတရားစဉ် (တတိယတွဲ)
ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပညာသိဝိပဿနာတံခွန်ကျမ်းကြီး
ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပညာသိဝိပဿနာတံခွန်ကျမ်းကြီး
ကမ္မဋ္ဌာနဝိတ္တာရကျမ်း
ကမ္မဋ္ဌာနဝိတ္တာရကျမ်း
စတုသစ္စာဒီပကာသနီမည်သောတရားသင်နည်း- ဆွေးနွေးနည်းကြောင်ပန်း သုံးစောင်တွဲ
စတုသစ္စာဒီပကာသနီမည်သောတရားသင်နည်း- ဆွေးနွေးနည်းကြောင်ပန်း သုံးစောင်တွဲ
နိဗ္ဗာနပဝေသနီကျမ်း
နိဗ္ဗာနပဝေသနီကျမ်း
မဟာသတိပဌာန်တရားတော်သင်နည်းမှတ်ချက်
မဟာသတိပဌာန်တရားတော်သင်နည်းမှတ်ချက်
အပမာဒ
အပမာဒ
ကမ္မဋ္ဌာန်း(၄၀)ပွားများအားထုတ်နည်း
ကမ္မဋ္ဌာန်း(၄၀)ပွားများအားထုတ်နည်း

Page 36 of 40