ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာစာအုပ်များ

စူဠသောတပန်ဉာဏ်နှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလုပ်ပေး တရားတော် (အပါယ်ကင်းလွတ်ရေးတရား)
စူဠသောတပန်ဉာဏ်နှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလုပ်ပေး တရားတော် (အပါယ်ကင်းလွတ်ရေးတရား)
ဗုဒ္ဓါနုဿတိဘာဝနာ (၄၀၆ စာမျက်နှာ)
ဗုဒ္ဓါနုဿတိဘာဝနာ (၄၀၆ စာမျက်နှာ)
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏သိပ္ပံနည်းကျအဆင့်မြင့်ဝိပဿနာ
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏သိပ္ပံနည်းကျအဆင့်မြင့်ဝိပဿနာ
ဝိပဿနာနိဗ္ဗာန်လမ်းညွှန်ဒေသနာ
ဝိပဿနာနိဗ္ဗာန်လမ်းညွှန်ဒေသနာ
မိထွေးတော်ဂေါတမီနှင့်ဘိက္ခုနီသာသနာ
မိထွေးတော်ဂေါတမီနှင့်ဘိက္ခုနီသာသနာ
ညောင်လွန့်ဆရာတော်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နည်းခေါ်ဘုမ်ကျဉ်းဝိပဿနာနည်း
ညောင်လွန့်ဆရာတော်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နည်းခေါ်ဘုမ်ကျဉ်းဝိပဿနာနည်း
ဒါနသီလအခြေခံ သမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများနည်း
ဒါနသီလအခြေခံ သမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများနည်း
စတုရာရက္ခဘာဝနာ
စတုရာရက္ခဘာဝနာ
မူလတန်းညဝါ
မူလတန်းညဝါ
စက်ဖြတ်ဝိပဿနာကျမ်း
စက်ဖြတ်ဝိပဿနာကျမ်း
ဝိပဿနာဘူမိ (ဝိပဿနာအခြေခံများ)
ဝိပဿနာဘူမိ (ဝိပဿနာအခြေခံများ)
ပကိဏ္ဏကဝိသဇ္ဇနာကျမ်း (တတိယတွဲ)
ပကိဏ္ဏကဝိသဇ္ဇနာကျမ်း (တတိယတွဲ)
ပကိဏ္ဏကဝိသဇ္ဇနာကျမ်း (ဒုတိယတွဲ)
ပကိဏ္ဏကဝိသဇ္ဇနာကျမ်း (ဒုတိယတွဲ)
ပကိဏ္ဏကဝိသဇ္ဇနာကျမ်း (ပထမတွဲ)
ပကိဏ္ဏကဝိသဇ္ဇနာကျမ်း (ပထမတွဲ)
မဟာဝိဇိတာရုံဓမ္မပဒဝတ္ထုတော်ကြီး (ပထမတွဲ)
မဟာဝိဇိတာရုံဓမ္မပဒဝတ္ထုတော်ကြီး (ပထမတွဲ)

Page 7 of 10