သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၀န်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ဝေသော စာအုပ်များ

ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာစာအုပ်များ

သာသနာတော်ဆိုင်ရာဘွဲ့တံဆိပ်တော်များ ပြဋ္ဌာန်းခြင်း
သာသနာတော်ဆိုင်ရာဘွဲ့တံဆိပ်တော်များ ပြဋ္ဌာန်းခြင်း
ဂုဏ်တော်ရောင်ခြည်
ဂုဏ်တော်ရောင်ခြည်
ရာဇမတ္တဏ္ဍနိဿရည်းကျမ်းငါးတွဲ(ပထမတွဲ)
ရာဇမတ္တဏ္ဍနိဿရည်းကျမ်းငါးတွဲ(ပထမတွဲ)
သာရဏီယက
သာရဏီယက
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ထင်ရှားကျော် ကြားသည့်သာသနိကအဆောက်အအုံများစာရင်း
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ထင်ရှားကျော် ကြားသည့်သာသနိကအဆောက်အအုံများစာရင်း
ဇောတိကဓာတ္ထနိဿရည်းကျမ်း
ဇောတိကဓာတ္ထနိဿရည်းကျမ်း
နိဗ္ဗာနမဂ္ဂဒီပနီ
နိဗ္ဗာနမဂ္ဂဒီပနီ
သာသနာဝင်ဘွဲ့တံဆိပ်တော်များသမိုင်း
သာသနာဝင်ဘွဲ့တံဆိပ်တော်များသမိုင်း
ဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကင်းအောင်လမ်းပြဆောင်ပါမည်
ဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကင်းအောင်လမ်းပြဆောင်ပါမည်
သမထဝိပဿနာဘာဝနာပွားများနည်း
သမထဝိပဿနာဘာဝနာပွားများနည်း
သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ အတွဲ(၂၁)၊ အမှတ်(၅)
သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ အတွဲ(၂၁)၊ အမှတ်(၅)
သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင် ဒီဇင်ဘာ  အတွဲ၂၁၊ အမှတ်၄
သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင် ဒီဇင်ဘာ အတွဲ၂၁၊ အမှတ်၄
နိဗ္ဗာန်လမ်းညွှန်တရားတော်
နိဗ္ဗာန်လမ်းညွှန်တရားတော်
ယောဂီပါရဂူကျမ်း
ယောဂီပါရဂူကျမ်း
နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်အမြန်ရောက်အလုပ်ပေးတရားတော်
နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်အမြန်ရောက်အလုပ်ပေးတရားတော်

Page 9 of 16