ပြင်ပမှထုတ်ဝေသောဗုဒ္ဓစာပေစာအုပ်များ

အဘိဓမ္မာဆိုင်ရာစာအုပ်များ

အသံဖမ်းပဋ္ဌာန်းပို့ချစဉ်ကျမ်း၊ ပဉှာဝါရသင်္ချာ(ဒုတိယတွဲ)
အသံဖမ်းပဋ္ဌာန်းပို့ချစဉ်ကျမ်း၊ ပဉှာဝါရသင်္ချာ(ဒုတိယတွဲ)
အဘိဓမ္မာသင်္ဂြိုဟ်အဖွင့်(ပထမတွဲ)
အဘိဓမ္မာသင်္ဂြိုဟ်အဖွင့်(ပထမတွဲ)
အဘိဓမ္မာသင်္ဂြိုဟ်အဖွင့်(ဒုတိယတွဲ)
အဘိဓမ္မာသင်္ဂြိုဟ်အဖွင့်(ဒုတိယတွဲ)
အဘိဓမ္မာသင်တန်းပို့ချချက်များ(ပထမတွဲ)
အဘိဓမ္မာသင်တန်းပို့ချချက်များ(ပထမတွဲ)
အဘိဓမ္မာသင်တန်းပို့ချချက်များ(ဒုတိယတွဲ)
အဘိဓမ္မာသင်တန်းပို့ချချက်များ(ဒုတိယတွဲ)
အဘိဓမ္မာသင်တန်းပို့ချချက်များ(တတိယတွဲ)
အဘိဓမ္မာသင်တန်းပို့ချချက်များ(တတိယတွဲ)
အဘိဓမ္မာဝတ္ထု
အဘိဓမ္မာဝတ္ထု
အဘိဓမ္မာဝတာရအဋ္ဌကထာနိဿယသစ်
အဘိဓမ္မာဝတာရအဋ္ဌကထာနိဿယသစ်
အဘိဓမ္မာလက်ဆောင်
အဘိဓမ္မာလက်ဆောင်
အဘိဓမ္မာကူညီရေး
အဘိဓမ္မာကူညီရေး
အဘိဓမ္မာ(၇)ကျမ်းလာကိုယ်ကျင့်တရားများ
အဘိဓမ္မာ(၇)ကျမ်းလာကိုယ်ကျင့်တရားများ
အဘိဓမ္မပိဋကပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်(စတုတ္ထ)
အဘိဓမ္မပိဋကပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်(စတုတ္ထ)
အဘိဓမ္မတ္ထသရူပပုစ္ဆာဝိသဇ္ဇနာကျမ်း(ဒုတိယတွဲ)
အဘိဓမ္မတ္ထသရူပပုစ္ဆာဝိသဇ္ဇနာကျမ်း(ဒုတိယတွဲ)
အဘိဓမ္မတ္ထသရူပပုစ္ဆာဝိသဇ္ဇနာကျမ်း(တတိယတွဲ)
အဘိဓမ္မတ္ထသရူပပုစ္ဆာဝိသဇ္ဇနာကျမ်း(တတိယတွဲ)
အဘိဓမ္မတ္ထသရူပဒီပကကျမ်း  (ပဌမတွဲ)
အဘိဓမ္မတ္ထသရူပဒီပကကျမ်း (ပဌမတွဲ)

Page 160 of 173