ပြင်ပမှထုတ်ဝေသောဗုဒ္ဓစာပေစာအုပ်များ

အဘိဓမ္မာဆိုင်ရာစာအုပ်များ

အဘိဓမ္မတ္ထသရူပဒီပကကျမ်း  (ပဌမတွဲ)
အဘိဓမ္မတ္ထသရူပဒီပကကျမ်း (ပဌမတွဲ)
အဘိဓမ္မတ္ထသရူပကဒီပကကျမ်း (ဒုတိယတွဲ)  ရူပသရူပဒီပကကဏ္ဍနှင့် ရူပဝီထိပကာသနီကျမ်း
အဘိဓမ္မတ္ထသရူပကဒီပကကျမ်း (ဒုတိယတွဲ) ရူပသရူပဒီပကကဏ္ဍနှင့် ရူပဝီထိပကာသနီကျမ်း
အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟသိင်္ဂီကျမ်း
အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟသိင်္ဂီကျမ်း
အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟပါဌ်နိဿယ
အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟပါဌ်နိဿယ
အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟ(ပထမဆင့်)(စိတ်−စေတသိက်− ပကိဏ်း)ပို့ချချက်များ
အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟ(ပထမဆင့်)(စိတ်−စေတသိက်− ပကိဏ်း)ပို့ချချက်များ
အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟ(ဒုတိယဆင့်)(ဝီထိ−ဝီထိမုတ်−ရုပ်)  ပို့ချချက်များ
အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟ(ဒုတိယဆင့်)(ဝီထိ−ဝီထိမုတ်−ရုပ်) ပို့ချချက်များ
အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟ(တတိယဆင့်)(သမုစ္စည်း−ပစ္စည်း− ကမ္မဋ္ဌာန်း)ပို့ချချက်များ
အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟ(တတိယဆင့်)(သမုစ္စည်း−ပစ္စည်း− ကမ္မဋ္ဌာန်း)ပို့ချချက်များ
အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂြိုဟ်နိဿယသစ်
အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂြိုဟ်နိဿယသစ်
အဖိုးတန်ဆုံးဘဝပညာတက္ကသိုလ်အဘိဓမ္မာ   အတွဲ ၁၊ ၂၊ ၃ ပေါင်းချုပ်
အဖိုးတန်ဆုံးဘဝပညာတက္ကသိုလ်အဘိဓမ္မာ အတွဲ ၁၊ ၂၊ ၃ ပေါင်းချုပ်
အဋ္ဌသာလိနီပို့ချစဉ်ကျမ်း
အဋ္ဌသာလိနီပို့ချစဉ်ကျမ်း
သောတုဇနပဏာမလက်ရိုး
သောတုဇနပဏာမလက်ရိုး
သရုပ်ပြသင်္ဂြိုဟ်
သရုပ်ပြသင်္ဂြိုဟ်
သရုပ်ခွဲသင်္ဂြိုဟ်အမေးအဖြေ
သရုပ်ခွဲသင်္ဂြိုဟ်အမေးအဖြေ
သင်္ဂဟဂုဠတ္ထဝိသဇ္ဇနာကျမ်း
သင်္ဂဟဂုဠတ္ထဝိသဇ္ဇနာကျမ်း
သင်္ဂြိုဟ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်
သင်္ဂြိုဟ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်

Page 161 of 173